Thông báo đơn hàng mới Tokutei Nhà hàng Aichi

Cập nhật: 25.08.2023 Lượt xem: 70
Tuyển tokutei nhà hàng làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản.
Số lượng: 2 Nữ 20 - 35 tuổi, 1 bạn làm bánh mỳ, 1 bạn làm quán coffe
Tuyển cả ở Nhật và Việt
Tiếng: Tương đương N3 trở lên
Lương: 1100 yên/h, có tăng ca
Tiền nhà: 2 man 
Thời gian làm việc: 1 tuần làm 5 buổi (Nghỉ thứ 2, thứ 3 hàng tuần) 
Phỏng vấn: online
-------------------------------
TOKAI VIỆT NHẬT - Nơi chắp cánh những ước mơ!
#Tokaivietnhat #dulich #xuatkhaulaodong #xuatkhaulaodongnhatban
-------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: 24 Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội
HOTLINE: 0981 509 986