Thông báo đơn hàng Tokutei làm về Dịch vụ ăn uống trong khách sạn của Nhật

Cập nhật: 06.08.2019 Lượt xem: 449
Thông báo đơn hàng Tokutei làm về Dịch vụ ăn uống trong khách sạn của Nhật. Lương cơ bản 18 man trợ cấp 2 man. Có hỗ trợ ăn. Tuyển 3 nam 2 nữ tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Tiếng Nhật từ N4 trở lên, tuyển các bạn đã đỗ kỳ thi tokutei nghành dịch vụ ăn uống.