THÔNG BÁO TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT THÁNG 4 - 2018

Cập nhật: 09.03.2018 Lượt xem: 314
Làm trong viện dưỡng lão. Nhân viên chắm sóc và phục hồi chức năng cho các bệnh nhân, tham gia học hỏi nâng cao tay nghề để thi chứng chỉ điều dưỡng quốc gia Nhật Bản, làm việc theo ca, tuần nghỉ 2 ngày. Cơ sở hiện đang có 54 người đang làm việc.


https://noithatkydieu.vn |