Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số : 151 – Nam,Tháng : 3/2018

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số : 151 – Nam,Tháng : 3/2018

01/03/2018

253 lượt xem

Tuyển ngành điện, điện tử, cơ khí, cơ khí chế tạo, công nghệ oto... có kinh nghiệm làm việc, biết thiết kế đọc đc bản vẽ biết sử dụng CAD.
THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ - IT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ - IT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

17/01/2018

379 lượt xem

Thiết kế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho bệnh viện. Lương cơ bản 25 man / tháng. ( chưa kể làm thêm )Tương đương 50 triệu / tháng. Lương làm thêm được tính bằng 125% lương cơ bản. Thu nhập hàng tháng từ 60 đến 80 triệu / tháng. Ngoài ra học nguồn sẽ được miễn phí ở miễn..
THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

17/01/2018

282 lượt xem

Lương cơ bản 18 man / tháng. ( chưa kể làm thêm ) Tương đương 36 triệu / tháng.  Lương làm thêm được tính bằng 125% lương cơ bản. Thu nhập hàng tháng từ 50 đến 70 triệu / tháng.   Ngoài ra học nguồn sẽ được miễn phí ở miễn phí học và được nhận trợ cấp 1..
THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

05/01/2018

321 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

05/01/2018

407 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số :138 - Nam. Tháng : 2/2018

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số :138 - Nam. Tháng : 2/2018

05/01/2018

185 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

05/01/2018

165 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

05/01/2018

118 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số : 135 - Nam. Tháng : 1/2018

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số : 135 - Nam. Tháng : 1/2018

05/01/2018

137 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

05/01/2018

124 lượt xem


giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |