Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ  LÀM VIỆC TẠI NHẬT THÁNG 3 NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI NHẬT THÁNG 3 NĂM 2018

01/03/2018

350 lượt xem

Lương cơ bản 18 man tương đương 36 triệu / tháng. ( chưa kể làm thêm ) Lương làm thêm được tính bằng 125% lương cơ bản. Lương thưởng và bảo hiểm, lương hưu theo quy định của Nhật Bản  
THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số : 151 – Nam,Tháng : 3/2018

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số : 151 – Nam,Tháng : 3/2018

01/03/2018

348 lượt xem

Tuyển ngành điện, điện tử, cơ khí, cơ khí chế tạo, công nghệ oto... có kinh nghiệm làm việc, biết thiết kế đọc đc bản vẽ biết sử dụng CAD.
THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ - IT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ - IT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

17/01/2018

525 lượt xem

Thiết kế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho bệnh viện. Lương cơ bản 25 man / tháng. ( chưa kể làm thêm )Tương đương 50 triệu / tháng. Lương làm thêm được tính bằng 125% lương cơ bản. Thu nhập hàng tháng từ 60 đến 80 triệu / tháng. Ngoài ra học nguồn sẽ được miễn phí ở miễn..
THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

17/01/2018

392 lượt xem

Lương cơ bản 18 man / tháng. ( chưa kể làm thêm ) Tương đương 36 triệu / tháng.  Lương làm thêm được tính bằng 125% lương cơ bản. Thu nhập hàng tháng từ 50 đến 70 triệu / tháng.   Ngoài ra học nguồn sẽ được miễn phí ở miễn phí học và được nhận trợ cấp 1..
THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

05/01/2018

413 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

05/01/2018

506 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số :138 - Nam. Tháng : 2/2018

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số :138 - Nam. Tháng : 2/2018

05/01/2018

270 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

05/01/2018

250 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT

05/01/2018

191 lượt xem

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số : 135 - Nam. Tháng : 1/2018

THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT Đơn số : 135 - Nam. Tháng : 1/2018

05/01/2018

210 lượt xem


https://noithatkydieu.vn |