Tokai Việt Nhật Tổ chức lớp học an toàn lao động cho hơn 300 học viên Kỹ sư, TTS, Điều dưỡng hộ lý, Du học sinh tại trung tâm

Cập nhật: 07.10.2019 Lượt xem: 1068
Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng của Việt Nam, được xác định là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là mục tiêu chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Trong những năm gần đây, gia tăng hoạt động XKLĐ đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn, đóng góp đáng kể vào việc tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện chất lượng lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia. 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức liên quan đến công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), ngày 04/10, Công ty  CP TM Và DV ToKai Việt Nhật đã phối hợp với Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Giáo Dục  tổ chức lễ phát động 'Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động' và huấn luyện ATVSLĐ đợt 1 năm 2019 và tổ chức tập huấn cho 300 học viên  công tác an toàn, … về an toàn lao động.

Đại diện lãnh đạo Trường  đào tạo phát biểu tại lớp Huấn luyện

Học sinh Trung Tâm ToKai Học An Toàn Lao Động Năm 2019

Khóa huấn luyện nhằm giúp học viên nắm vững khái niệm về an toàn với các chuyên môn đảm bảo an toàn khi lao động sản xuất.

Tại lớp huấn luyện, các học viên đã được nghe các chuyên gia về an toàn, vệ sinh lao động, truyền đạt những nội dung cơ bản về đặc điểm lao động, yếu tố tác hại và bệnh nghề nghiệp thường gặp đối với người lao động; Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động; Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật An toàn, vệ sinh lao động; Hướng dẫn lập Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động; Các quy định về An toàn, vệ sinh lao động; Phương pháp cải thiện điều kiện lao động và Văn hóa an toàn …

Cũng tại lớp huấn luyện, các học viên đã tổ chức trao đổi, thảo luận và được giải đáp trực tiếp một số vấn đề còn vướng mắc, qua đó, các học viên đã có được những kiến thức cơ bản về an toàn, và trách nhiệm quyền hạn của bộ máy quản lý trong việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Kết thúc khóa Huấn luyện, các học viên đã làm bài kiểm tra và đạt kết quả cao. 

https://noithatkydieu.vn |