TƯ CÁCH LƯU TRÚ THỰC TẬP SINH [KYORITSU]

Cập nhật: 21.06.2021 Lượt xem: 105
5 bạn thực tập sinh đơn hàng KYORITSU ra tư cách nhanh chóng sau 3 - 4 tháng đỗ phỏng vấn

Trung tâm Tokai Việt Nhật chúc mừng 5 bạn thực tập sinh đơn hàng Kyoritsu đã có tư cách lưu trú. Cùng xem lại một vài hình ảnh của buổi phỏng vấn đơn hàng.

 

Sau 3-4 tháng đỗ phỏng vấn, các bạn đã được cấp tư cách lưu trú.

Kyoritsu là đơn hàng truyền thống của trung tâm Tokai Việt Nhật,  hiện có rất nhiều thực tập sinh người Việt đang làm việc.

Bấm vào đây để xem thêm nhiều đơn hàng thực tập sinh khác

 

Chúc mừng các bạn! 

 

Tin Tức khác
Thông báo 4 bạn điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú ngày 02 - 07 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật ( 542 lượt xem ) Thông báo 3 bạn điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú ngày 01 - 04 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật ( 628 lượt xem ) Thông báo 2 Điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú ngày 27 - 03 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật ( 321 lượt xem ) Thông báo 4 Điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú ngày 19 - 03 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật ( 601 lượt xem ) Thông báo 2 Điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú ngày 18 - 03 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật ( 602 lượt xem ) Thông báo Điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú ngày 18 - 03 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật ( 509 lượt xem ) Thông báo TTS Azumaya có tư cách lưu trú ngày 12 - 03 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật ( 558 lượt xem ) Thông báo 15 bạn TTS Mizutani có tư cách lưu trú ngày 12 - 03 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật ( 641 lượt xem ) Thông báo 11 bạn điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú ngày 10 - 03 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật ( 923 lượt xem ) Thông báo 3 bạn TTS may có tư cách lưu trú ngày 07 - 03 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật ( 540 lượt xem )