Tu Nghiệp Sinh

Thông báo TTS có tư cách lưu trú ngày 20 - 01 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

Thông báo TTS có tư cách lưu trú ngày 20 - 01 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

20/01/2020

42 lượt xem

Thông báo TTS có tư cách lưu trú ngày 20 - 01 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật
Thông báo 4 bạn điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú ngày 17 - 01 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

Thông báo 4 bạn điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú ngày 17 - 01 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

17/01/2020

106 lượt xem

Thông báo 4 bạn điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú ngày 17 - 01 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật xin chúc mừng các bạn.
Thông báo TTS có tư cách lưu trú ngày 08 - 01 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

Thông báo TTS có tư cách lưu trú ngày 08 - 01 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

08/01/2020

148 lượt xem

Thông báo TTS có tư cách lưu trú ngày 08 - 01 - 2020 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật
Thông báo Điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú 16 / 12 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

Thông báo Điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú 16 / 12 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

16/12/2019

176 lượt xem

Thông báo Điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú 16 / 12 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật, xin chúc mừng các bạn.
Thông báo Tokutei  kỹ năng đặc định có tư cách lưu trú ngày 11/12/2019 tại Tokai Việt Nhật

Thông báo Tokutei kỹ năng đặc định có tư cách lưu trú ngày 11/12/2019 tại Tokai Việt Nhật

11/12/2019

271 lượt xem

Thông báo Tokutei  kỹ năng đặc định có tư cách lưu trú ngày 11/12/2019 tại Tokai Việt Nhật  xin chúc mừng các bạn.
Thông báo Điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú 06 / 12 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

Thông báo Điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú 06 / 12 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

06/12/2019

240 lượt xem

Thông báo Điều dưỡng hộ lý có tư cách lưu trú 06 / 12 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật, xin chúc mừng các bạn.
Thông báo TTS có tư cách lưu trú 06 / 12 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

Thông báo TTS có tư cách lưu trú 06 / 12 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

06/12/2019

258 lượt xem

Thông báo TTS có tư cách lưu trú 06 / 12 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật, xin chúc mừng các bạn.
Danh sách đơn hàng may mặc Nhật Bản 2020 THI TUYỂN NGAY

Danh sách đơn hàng may mặc Nhật Bản 2020 THI TUYỂN NGAY

26/11/2019

184 lượt xem

Chúng tôi thông báo tuyển lao động ngành may mặc Nhật Bản tháng 12/2019 với nhiều ưu đãi hỗ trợ. Đây là các đơn hàng thuộc nghiệp đòan truyền thống vì vậy lao động hoàn toàn yên tâm về tính ổn định công việc và làm thêm nhiều
Thông báo TTS có  tư cách lưu trú 25 / 11 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

Thông báo TTS có tư cách lưu trú 25 / 11 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

25/11/2019

389 lượt xem

Thông báo TTS  có tư cách lưu trú 25 / 11 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật Xin chúc mừng các bạn.
Thông báo  điều dưỡng có tư cách lưu trú 15 / 11 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

Thông báo điều dưỡng có tư cách lưu trú 15 / 11 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

15/11/2019

53 lượt xem

Thông báo  điều dưỡng có tư cách lưu trú 15 / 11 / 2019 Tại công ty cổ phần TM & DV ToKai Việt Nhật

giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |