Tuyển dụng tu nghiệp sinh

Thông báo đơn hàng mới: TTS Osumi làm việc tỉnh Aichi Nhật Bản

Thông báo đơn hàng mới: TTS Osumi làm việc tỉnh Aichi Nhật Bản

29/08/2023

104 lượt xem

Công ty Osumi cần tuyển TTS làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản.
Thông báo: Đơn hàng TTS nam công xưởng mới

Thông báo: Đơn hàng TTS nam công xưởng mới

28/08/2023

76 lượt xem

Horada cần tuyển TTS nam làm việc tại tỉnh Gifu, Nhật Bản.
Thông báo tuyển đơn hàng mới: TTS Kimura làm việc tỉnh Gifu

Thông báo tuyển đơn hàng mới: TTS Kimura làm việc tỉnh Gifu

02/08/2023

111 lượt xem

Công ty Kimura cần tuyển TTS nam làm việc tại tỉnh Gifu, Nhật Bản.
Thông báo tuyển đơn hàng mới: TTS K.ONDA làm việc tại Gifu, Nhật Bản

Thông báo tuyển đơn hàng mới: TTS K.ONDA làm việc tại Gifu, Nhật Bản

21/07/2023

112 lượt xem

Công ty K.ONDA cần tuyển TTS nam làm việc tại Yamagatashi, tỉnh Gifu, Nhật Bản.
Thông báo tuyển đơn hàng mới: TTS Miyama làm việc tại Gifu Nhật Bản

Thông báo tuyển đơn hàng mới: TTS Miyama làm việc tại Gifu Nhật Bản

20/07/2023

134 lượt xem

Công ty Miyama cần tuyển TTS làm việc tại tỉnh Gifu, Nhật Bản.
Thông báo tuyển đơn hàng mới: TTS TONOJUKI làm việc tại Gifu Nhật Bản

Thông báo tuyển đơn hàng mới: TTS TONOJUKI làm việc tại Gifu Nhật Bản

06/07/2023

153 lượt xem

TONOJUKI cần tuyển TTS nam làm việc tại tỉnh Gifu, Nhật Bản
THÔNG BÁO TUYỂN TTS ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TỈNH AICHI

THÔNG BÁO TUYỂN TTS ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TỈNH AICHI

27/06/2023

94 lượt xem

Công ty Hira cần tuyển TTS điều dưỡng làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản.
Thông báo tuyển đơn hàng mới: TTS ZENE làm việc tỉnh Gifu_Nhật Bản

Thông báo tuyển đơn hàng mới: TTS ZENE làm việc tỉnh Gifu_Nhật Bản

16/06/2023

110 lượt xem

Tuyển TTS ZENE làm việc tỉnh Gifu_Nhật Bản
Thông báo tuyển mới TTS JPAKKU làm việc tỉnh Aichi

Thông báo tuyển mới TTS JPAKKU làm việc tỉnh Aichi

24/05/2023

223 lượt xem

Công ty JPAKKU cần tuyển TTS nữ làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản.
Thông báo tuyển đơn hàng mới TTS AZUMAYA

Thông báo tuyển đơn hàng mới TTS AZUMAYA

18/05/2023

156 lượt xem

Công ty Azumaya cần tuyển TTS sang làm việc tại tỉnh Gifu, Nhật Bản.