Công ty CP TM & DV Tokai Việt Nhật tổ chức hội thao mùa hè

Hội thao được tổ chức nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giáo dục, rèn luyện thể chất, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần trong đoàn viên, CNVC- Học viên của  Công ty.
Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe của CBCNV, Học viên  trong Công ty, tạo sân chơi giao lưu thể thao giữa các lớp, Hội thao Công ty CP TM & DV Tokai Việt Nhật, bao gồm 03 nội dung sau: Môn Bóng đá mini (7 người), Môn bóng bàn và môn Cầu lông.
Hội thảo diễn ra từ ngày 17/06/19 đến ngày 02/07/2019, với sự tham gia nhiệt tình và đông đảo từ các thành viên của khối văn phòng Cùng các lớp học viên trong công ty.  


Hội thao được tổ chức nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giáo dục, rèn luyện thể chất, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần trong đoàn viên, CNVC- Học viên của  Công ty và trên hết là tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVC- Học viên, giao lưu học hỏi và cũng để rèn luyện nâng cao sức khoẻ phục vụ tốt trong lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ làm việc học tập của cán bộ CNV và học viên.