Đào tạo thực tập sinh điều dưỡng về thực hành chuyên ngành hộ lý chăm sóc điều dưỡng

Nhân viên CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOKAI VIỆT NHẬT dạy thực tập sinh điều dưỡng về thực hành chuyên ngành hộ lý chăm sóc Điều Dưỡng tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG.