Hình ảnh xuất cảnh đoàn TTS hộ lý tỉnh Kagoshima tại Tokai Việt Nhật

Những ảnh xuất cảnh của 27 bạn TTS Hộ Lý của nghiệp đoàn tỉnh KAGOSHIMA .
Nhìn lại cả hành trình nhiều biến động do hảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thì hình ảnh các bạn có mặt tại sân bay ngày hôm qua đã chứng minh cho tất cả những nỗ lực, lòng kiên trì và cố gắng từ chính bản thân và gia đình của các bạn.
Hãy sải cánh bay thật xa và đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt.
Chúc mừng và cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công!