Tuyển 10 TTS nữ làm việc tại Nagahamashi, tỉnh Shiga

- Công việc: Lắp ráp thiết bị điện tử, sản xuất bản mạch điện tử. Kiểm tra linh kiện điện tử.
- 1005 yên/giờ, tăng ca tính 125% lcb.
- Thời gian làm việc: 8h15 - 17h, giải lao 1h, ngày nghỉ 110 ngày/năm.
- Ngày thi tuyển: 25/4/2024
- Công ty đã nhiều người Việt đang làm việc.


- Inbox hoặc liên hệ ngay để được hỗ trợ nhanh chóng và chi tiết nhất.